Små scener med djur

SMÅ SCENER MED DJUR

En komisk föreställning om maktstrukturer, hierarkier och system.


Små scener med djur är ett nyskrivet samtidsdrama både för scen och för det digitala scenrummet. Tematiken behandlar maktstrukturer och maktlöshet i vår tid av yttre förväntningar, måluppfyllelse och resultatstyrning. Med komiken som verktyg tar vi oss an en alltmer individualiserad samtid.


Karaktärerna består av tre personer;


(1)Djurskötaren- som förgäves försöker få sina två ”djur” att göra konster för att tillfredsställa publiken och den underhållningstörstande samtiden.


(2)Den svenska tigern- som saknar impulskontroll, är känslostyrd och bär på ett enormt våldskapital som hen tar till vid minsta motstånd.


(3)Apan - som har utmattningssymptom, är motivationslös, gillar skräpmat, har för högt BMI och helt saknar egen vilja. I projektet arbetar vi riktat med referenspersoner som utifrån sina erfarenheter diskuterar tematiken.