Residens

RESIDENS

!JUST NU!

Utlyses residens för samtida cirkus hos oss 2024


                                                

                            residens 

dans & cirkusTeatermaskinen har sedan 2016 haft ett nära samarbete med

Västmanlandsmusiken kring residens i regionen. Tillsammans

har vi etablerat ett omtyckt residensprogram för dans och

cirkus i våra lokaler, och hittills välkomnat ett 30-tal nationella

och internationella dans- och cirkuskonstnärer. Vi har arbetat

med att skapa bryggor mellan residensen och lokalsamhället.

Vi har även satt fokus på platsens unika miljö och närheten

till närliggande regioner. Residensprogrammet genomför i

samarbete med Västmanlandsmusiken och Skinnskattebergs

Residens- och Riksteaterförening och med stöd av

Skinnskattebergs kommun och Riksteatern Västmanland.

Residensverksamheten erbjuder dans- och cirkuskonstnärer tid till fördjupat konstnärligt arbete i Skinnskattebergs Kommun på Teatermaskinen, en plats som inte är på konstnärens hemmaplan.

Det ger konstnärerna tid för fokuserat arbete, reflektion, undersökande och utveckling av det egna konstnärliga uttrycket. Något som gagnar konstformerna på ett nationellt plan och bidrar till konstnärlig förnyelse. Vilket helt går i linje med bilden om Skinnskattebergs kommun som en kulturkommun i Kulturriket i Bergslagen. Flera av grupperna som varit i residens här har sedan turnerat på större scener både nationellt och internationellt. Residensverksamheten i cirkus och dans möjliggör fördjupade möten med lokalsamhället i Skinnskattebergs kommun, genom öppna repetitioner inför publik,
workshops, dialog och researcharbete på plats samt uppvisning av ett work in progress eller det färdiga verket. Residensverksamheten är samtidigt ett vidareutvecklande publikarbete och en kulturell kompetensutveckling för oss som kulturförening.


  • Residens verksamheten innebär
  • - utlysning till dans och cirkuskonstnärer + urval av konstnärer (Urvalsgruppen består av representanter från Skinnskattebergs Residens och Riksteaterförening,
    Skinnskattebergs Kommun Västmanlandsmusiken och Teatermaskinen).
    - Koordination av konstnärernas resor, boende och arvode, (Teatermaskinen och Skinnskattebergs Residens och Riksteaterförening).
  • - Workshops och publika möten i samarbete med Skinnskattebergs Residens och Riksteaterföreing, Skinnskattebergs Kommun,
    - Information sprids via sociala plattformar, hos oss, Västmanlandsmusiken, Teatermaskinen.

De residens i cirkus och dans som genomförts de senaste åren, arrangerade av Västmanlandsmusiken i samverkan med oss, Teatermaskinen och med stöd av Skinnskattebergs kommun och Riksteatern Västmanland, är en fantastisk tillgång för kommunen. Genom de många publika möten som genomförts har kulturkonsumenter i kommunen fått fina tillfällen att ta del av residenskonstnärernas konstnärliga processer. Fler invånare i kommunen har bjudits in i kulturvärlden. Skolelever har mött konst i
tillblivelse, pensionärsgrupper har deltagit i dansworkshops, nyanlända har mött dans och cirkus och familjer i närområdet har fått ta del av dans och cirkuskonst i spets och bredd.


I Skinnskatteberg har vi en lokal av världsklass i lilla byn Skräppbo utanför Riddarhyttan där residenskonstnärerna har arbetat och mött allmänheten genom de publika möten och workshops som har arrangerats. Lokalen passar utmärkt för såväl cirkus som dans,
där den stora golvytan, och framförallt takhöjden för cirkusen ofta är en förutsättning för att kunna arbeta, men även naturen runt har av konstnärerna lyfts som viktig och en källa till såväl arbetsro som inspiration. I Sverige idag finns det få platser som har de
lokalförutsättningar som krävs för att husera såväl dans som cirkus under en längre sammanhängande period.


Vi tror att denna lokal kan komma till ännu bättre användning ju fler som får nyttja den, både på riksnivå och internationell nivå. Vi ser även att residensprogrammetökar aktiviteten och tillgången till kultur i närområdet vilket kan öka känslan av gemenskap i en annars utsatt landsbygdskommun.

Residens 2019 - 2022


2022


2022.09.18-2022.09.24

Anna Pehrsson med Oscilliation

I en tid av politisk och ekologisk kris, fortsätter Pehrsson den cykel som startades av Pressure Fields (2021). Oscillation (2022) iscensätter en poetisk-akustisk ekologi där förhållandet mellan kroppar och ljud, och ljudets möjlighet att påverka beteenden, generera fysiska responser och skapa nya realiteter utifrån ett feministiskt-ekologiskt perspektiv undersöks.


Anna Pehrsson, född i Boliden, Sverige, är dansare och koreograf aktiv i korsningen mellan dans, koreografi och bildkonst. Hon har dansat med Alias Compagnie, Corpus/ Royal Danish Ballet, och Cullbergbaletten med flera och har sedan sin debut som koreograf 2016, skapat ett brett spektra av arbeten för Dansens hus, Weld, MDT, Bonniers Konsthall, Uppsala Konstmuseum, samt en rad beställningsverk, till exempel för Ballet Contemprañeo do Norte, Portugal, Region Uppsala, Det Platta Jorden Skåne, och Regionteater Västs Danskompani (2022). Pehrsson är en av Welds associerade koreografer, och har en MFA i koreografi från DOCH. Under 2021 nämndes hon som koreograf i Cprint Journal av curator Magnus af Petersens som en av de fyra konstnärer han följer och samma år debuterade hon som bildkonstnär på Tjörnedala Konsthall Simrishamn, i en delad utställning. Under 2022 arbetar Pehrsson fram verket Oscillation (arbetsnamn) med stöd bland andra från Västmanlandsmusiken och Teatermaskinen2021


2021.10.25-2021.11.03

Mireia Piñol med U Stopia

The Swedish based team of the choreographer Mireia Piñol, the composer Nandi Vileika, the assistant of direction Alberto Feliciate,the textile designer Linnea Bågander, and the technician Marie Lalá Nilsson will create a journey through different worlds of absurd, reality, myths, taboos, thoughts, convictions and life situations that will make us reflect on our true dreams, to achieve happiness and understand frustration. Suitable for all audiences.


About the performance

Stories to understand the world and break myths for a happy and successful life through a world of eclectic arts. U Stopia is a magical world of dance, acrobatics, soundscapes, colors and textiles. The artists will travel in their fantasy to create and break infinite universes. Do we live in utopia?


Visual landscapes of fabrics and costumes will transform through space and moving bodies. Music landscapes will deepen into emotions and will make us connect with the unknown. Read more about the performance https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGkXwHqPbdBGhJjpQlbLCHvQnnB


Residenset är ett samarbete mellan Västmanlandsmusiken, Teatermaskinen, Skinnskattebergs Residens- och Riksteaterförening och Riksteatern Västmanland.2020


2020.08.18-2020.09.02

The Third Law  

Fyra cirkuskonstnärer med disciplinerna rep, lina, handstående, kinesisk påle och akrobatik baserade i Sverige, Danmark och Holland. The Third Law är namnet på cirkuskollektivets första gemensamma föreställning. De var hos våra residensvärdar Teatermaskinen i Skinnskatteberg den 19 augusti till den 2 september. Förutom att färdigställa sin föreställning mötte de publiken i olika interaktiva situationer för hjälp med olika scener.


2020.09.18-2020.09.27

Alexander Dam med Ars Moriendi - om konsten att dö väl

Ars Moriendi är ett projekt med fyra dansare med bakgrund i olika dansstilar. Samtliga är baserade i Sverige. De kommer att möta flera olika grupper av deltagare för att skapa den workshop som så småningom ska leda fram till ett färdigt verk. Initiativtagare är Alexander Dam, streetdansare, samtida dansare och cirkusartist. Med sig har Alexander dansare Eva Molin, Yared Cederlund och Emelie "Empo" Enlund. Mer info om datum för publika möten kommer i augusti.


Om föreställningen

Projektet Ars Moriendi tar sig an döden och vår egen dödlighet och har som syfte att skapa en plats för delande, lärande och helande kring döden; en workshop, en samling, en ceremoni, en fest, en "cypher" där vi undersöker detta ämne genom inre och yttre aspekter av kropp, dans och performance. Under Corona-pandemin har döden tvingats bli mer närvarande än innan och många personers relation till döden har på olika sätt förändrats. Dock har behovet av projektets syfte inte förändrats. Projektets kommer resultera i ett workshop-format, innehållandes fysiska praktiker, som på olika sätt närmar sig och bearbetar vår relation till döden och vår egen dödlighet. En workshop som kan ta deltagaren på en djupgående resa i det inre och yttre, med kroppen och det fysiska arbetet som utgångspunkt.


Intiativtagare Alexander berättar om bakgrunden till föreställningen han vill skapa:

– 2016 diagnostiserades jag med artros i båda höftlederna. Detta har inneburit en stor omställning och ett omprövande av min konstnärliga verksamhet, min kapacitet och mina motiv. Som en del av detta utforskande studerade jag på magisterprogrammet Svarta Speglar på Stockholms Dramatiska Högskola 2018. Under våren 2019 genomgick jag en bilateral höftprotesoperation och efter rehabilitering har jag återupptagit min yrkesverksamhet som dansare. Projektet Ars Moriendi är ett resultat av denna omställning, och ett projekt som jag konstnärligt initierat (med stöd av Konstnärsnämnden och Kulturrådet).


Läs mer om de medverkande:

https://www.empoenlund.com

www.cullberg.com/personal_portraits/eva-mohn/2019


2019.06.10-2019.06.23

Handstand Forest med The Handstand Forest Project

Det är mörkt, tyst, kallt och dimmigt. Solljuset börjar kika igenom bladen.Grenarna dansar från sida till sida i den lätta vinden. Allt växer utan ljud, rötter långt bortom fantasin, alla kopplade till hjärtat av ekosystemet. Starkt står de ensamma - och tillsammans.

Vi skapar träd med våra kroppar som smälter samman för att ge ett nytt perspektiv på cirkuskonsten handstående och balans. Skogen fungerar som en naturlig metafor. Vi vill experimentera med det absurda i vår konstform och med hjälp av bild och rörelse, dra publiken till en värld där normala regler bokstavligen vänds upp och ner.


Alla i The Handstand Forest har medverkat till att utveckla den samtida cirkusscenen med turnéer i välkända grupper som 7 Fingers, Circa, Cirkus Cirkör, Cirque La Pytika , Poivre Rose m.fl. Med hög teknisk och konstnärlig nivå kan artisterna nu skapa fritt inom projektet.


The Handstand Forest består av:

Mikael Kristiansen, Imogen Huzel, Matthew Pasquest, Sunniva Byvard, Lisa Angberg &Isak Arvidsson


2019.06.23-2019.03.30

Weibel Weibel Companymed Bedtime Sonata

Weibel Weibel Company är ett Sverigebaserat cirkuskompani bildat av Alexander Weibel Weibel och Aino Ihanainen. Sen tre år turnerar de föreställningen Breaking Point i Europa och har dessförinnan deltagit i flera cirkuskompanier, bl.a Cirkus Cirkör, Circo Aereo & Circus Xanti. De vill nu skapa Bedtime Sonata - om ett förhållande skildrat genom akrobatik, musik och shibari (japansk repkonst). Det är en berättelse om acceptans och viljan att omfamna olikheter, ett möte mellan två mycket olika människor och världar, en dialog mellan musik och tystnad. Konstnärliga cirkusfärdigheter på hög nivå möter musik, performance möter shibari. Slak lina, handstående, parakrobatik, enhjuling, knivkastning och okonventionella balanstekniker kommer att kombineras med levande musik och objektmanipulation.


Weibel Weibel Company består av:

Alexander Weibel Weibel och Aino Ihanainen


2019.08.02-2019.08.09

Ellen Söderhult med DUNKA DUNKA [catsnbootsncatsnboots]

Ett utforskande av hur olika medier och uttryck kolliderar och smälter samman.

Under residenset kommer vi att gå loss i ett format som delvis kamouflerar sig in i ett Dj-set, ett robust sångkluster och en långsamt smältande danskonsert. DUNKA DUNKA slänger sig ut i ett utprövande av hur olika uttryck kan understödja varandra och pressa fram friktioner mellan ljud och danser i en skog av kolliderande konsistenser, känslosvall och texturer.


Koreografi: Ellen Söderhult

DJ-set och ljudlandskap: Daniel Iinatti

Den sjungande och dansande kören: Iki Gonzalez Magnusson, Sepideh Khodarahmi, Lisen Ellard, Ellen Söderhult and Emelie ”Empo” Enlund


2019.08.13-2019.08.23

Johanna Nuutinen med OPIA

Koreograf Johanna Nuutinen (Finland) skapar OPIA som utforskar världen bakom blicken genom en virtuos dans och surrealistisk bildkonst - genom att dyka in i frågor som handlar om hur vi tittar och blir tittade på och hur vi skapar en mening utifrån det vi ser. Förutom Johanna Nuutinen deltar bl.a. illusionist och bildkonstnär Kalle Nio, ljuddesigner Tuomas Norvio som vunnit Finnish Säde, samt artisterna Jenna Broas och Justus Pienmunne. Under vistelsen hos Teatermaskinen utvecklade teamet ljudlandskapet och det fysiska innehållet i föreställningen som hade premiär i Helsingfors maj 2020.


”Detaljerad fysisk fantasi är kärnan i mitt koreografiska arbete. Jag är intresserad avtvärvetenskapliga samarbeten och gillar att blanda dans, visuell konst och film för att skapamultidimensionella världar.” Johanna Nuutinen.


Dansare-koreograf Johanna Nuutinen tog examen från finska Nationaloperans Balettskola2002 och blev medlem av Finska Nationaloperans kompani. Där fick hon en framgångsrikkarriär som solist i verk av Ohad Naharin, William Forsythe, Johan Inger , Jacobo Godani,Sylvie Guillem, John Neumeier, Jorma Elo och Jorma Uotinen, liksom skapade sina egnaproduktioner på scenen och på film. 2017 fick Johanna ett 3-årigt konstnärsstipendium från Finska kulturstiftelsen. Just nuarbetar hon som frilansartist.


Residensen arrangeras av Västmanlandsmusikeni samarbete med Teatermaskinen och Skinnskattebergs residens- och riksteaterförening.

Med stöd av Kulturrådet och Skinnskattebergs kommun.


Grupp 5 | RAI RAI

ruminate artistic ideas <–> ruminate artistic ideas

RAI RAI är en hyllningsmiddag av Grupp 5 dedikerad till Riddarhyttans konstnärer i möte med de konstnärer som är i residens på Teatermaskinen genom Västmanlandsmusikens residensprogram. Middagen är ett försök att sammanföra konstnärer som är engagerade i konstnärligt arbete på samma plats, samtidigt för att erbjuda ett samanhang att mötas och idissla de pågående kreativa tillstånden.


RAI RAI genomförs i samarbete med Teatermaskinen med stöd av COOP i Skinnskatteberg