Hon & han som försvann

HON & HAN SOM FÖRSVANN

KONSTNÄRLIGT TEAM

Regi/manus: Jonas Engman
Medverkande: Berit Engman, William Hautala Becker, Amanda Billberg
Musik: Kenneth Cosimo
Koreografi: Amanda Billberg
Foto/klippning/ljudmix: Daniel Pherson


MEDVERKANDE FORSKARE

Sharon Rider är professor i teoretisk filosofi och biträdande forskningsledare för det tioåriga, av Vetenskapsrådet finansierade, forskningsprogrammet Engaging Vulnerability.

Michael Gustavsson är professor i litteraturvetenskap, med inriktning mot språk- och kunskapsteori och utbildningsvetenskap.

För mer info om projektet Engaging vulnerability:

https://www.engagingvulnerability.se/about/

ENGAGING VULNERABILITY är ett tioårigt tvärvetenskapligt forskningsprogram vid Uppsala universitet finansierat med stöd av Vetenskapsrådet. Programmet undersöker sårbarhet som en produktiv uppsättning relationer som också medför krav


ENGAGING VULNERABILITY bygger vidare på, utvidgar och utvecklar modern forskning inom filosofi, humaniora och samhällsvetenskap. Programmets mål är att ge ett nytt perspektiv på sårbarhet och utsatthet som något mer än ett eländigt och beklagligt tillstånd från vilket utsatta individer ska försvaras, räddas eller befrias. I stället vill programmet teoretisera om och visa på sårbarhet som en produktiv position, utsatthet som resurs, ett villkor eller tillstånd som gör något. Sårbarhet och utsatthet ställer också krav: på ansvar, rättvisa, etik och engagemang. Att se sårbarhet och utsatthet som något produktivt förändrar fokuset för såväl forskningen, som vår medvetenhet och vårt engagemang.

I detta nyskrivna samtidsdrama ställs både konsten och forskningen på scenen och publiken bjuds in att delta i ett samtal om hur vi ska kunna ta oss an den samtid och framtid som vi delar.


Hon och han som försvann tar upp den maktlöshet och identitetsupplösning vi kan känna i en tid av utsatthet och sårbarhet. Föreställningen skildrar en ung människa som försöker överleva historiens sammanbrott och en äldre kvinna som ser sina värden gå förlorade. Det handlar om att skapa en ny identitet i en verklighet som består av social distans, Corona, Youtube, tyngdtäcke, Netflix och Facebook. Vad gör den digitala världen och sociala medier med oss? Hur ska vi kunna bygga en möjlig framtid? Vad är lycka?

 

Vi får möta tre personer: den unga icke binära som lever under ett tyngdtäcke, den yngre kvinnan, och den äldre kvinnan. De sistnämnda sitter på ett berg av litteratur och samtalar filosofiskt, poetiskt och känslomässigt kring de strukturer som har skapat kriserna som de tvingas leva i. På scenen får de experthjälp av forskare som hjälper till att gräva i de stora existentiella frågorna.

 

Hon och han försvann är både en scenkonstföreställning med teater och dans, och ett seminarium med faktakunskaper från forskare och efterföljande samtal med publiken. Teatermaskinen har lång erfarenhet av att föra samhällsdebatt genom att använda konsten och kulturen som verktyg för att skapa ett demokratiskt öppet rum.

Produktionen är ett samarbete mellan Teatermaskinen, Engaging Vulnerability, Norrby Teater, Riksteatern Västmanland och Folkets hus & Parker -med stöd av Kulturrådet och Region Västmanland.