Conditioned by dreams

Conditioned by dreams

Van Che, Fabien och Per delar ett intresse för att hitta nya former för att göra film och arbetsmetoden är därför tydligt experimentell.


Båda de internationella gästerna erbjuder spännande och unik kunskap och erfarenheter som ger potential för (dokumentär)film att hitta nya uttryck.

De bidrar sålunda med viktig förståelse samt potential till förnyelse för film i Sverige.
i samarbete med Vision Forum och med stöd av Film i Västmanland.

En teaser av det vi dokumenterat, processat och gestaltat under den experimentella filmworkshopen conditioned by dreams 5:e 11:e september då hela vårt fokus har handlat om den sovande och drömmande tredjedelen av våra liv. Det konstnärliga arbetet kommer att utmynna i en längre skildrande dokumentärfilm av hur hela processen av fiktion utifrån drömmandet skapades kollektivt  i gruppen. 

 

"Vi människor vet förvånasvärt lite om sömn och drömmar. Projektet har gett oss viktiga nya insikter om våra nattliga liv och dess förhållande till konst- och filmskapande och våra vakna liv. Arbettsprocessen och resultaten har vida överträffat vår förväntan. Processen har fungerat otroligt bra och samarbetet har varit mycket tillfredställande. Projektets interdisciplinära natur har också burit frukt. Vi har genom att ständigt lägga olika perspektiv på de drömmar vi filmat kommit närmare att förstå dess natur och dess förhållande till den mänskliga kroppen och det mänskliga sinnet. Att vi undvikit (så långt som någonsin möjligt) att tolka drömmarna, har utgjort en viktig del i den praktiska arbetsprocessen. Istället för att analysera dem, har vi sökt att hitta kärnan i det som varje person drömt och försökt att gestalta det i film. Det har varit mycket roligt, intressant och inspirerande att arbeta på och med Teatermaskinen. Vi ser fram emot framtida samarbeten" Vision Forum