Conditioned by dreams

WORKSHOP  - Conditioned by dreams

En teaser av det vi dokumenterat, processat och gestaltat under den experimentella filmworkshopen conditioned by dreams 5:e 11:e september då hela vårt fokus har handlat om den sovande och drömmande tredjedelen av våra liv. Det konstnärliga arbetet  kommer att utmynna i en längre skildrande dokumentärfilm av hur hela processen av fiktion utifrån drömmandet skapades kollektivt  i gruppen. 

 

Van Che, Fabien och Per delar ett intresse för att hitta nya former för att göra film och arbetsmetoden är därför tydligt experimentell.


Båda de internationella gästerna erbjuder spännande och unik kunskap och erfarenheter som ger potential för (dokumentär)film att hitta nya uttryck.

De bidrar sålunda med viktig förståelse samt potential

till förnyelse för film i Sverige.
i samarbete med Vision Forum och med stöd av Film i Västmanland.

En experimentell filmworkshop där vi undersöker vad som sker på natten, vi dokumenterar och gestaltar våra drömmar.  


Workshopen ägde rum 5 - 11 september


Människan vet förvånansvärt lite om vad som sker i den tredjedel av våra liv då vi sover. Kan filmmediet hjälpa oss att lära oss mer? I arbetet blandar två sorters bilder: Den första typen bilder är fiktiva och skapas kollektivt av workshopsdeltagarna utifrån deras drömmar. Den andra typen är dokumentär och skildrar den process då gruppen skapar fiktionen och då de filmas av en extern kamera.


Vi är med andra ord inte intresserade av att tolka drömmar, processen utgör istället den viktigaste delen av detta filmiska experiment. I arbetet måste deltagarna använda språk för att diskutera drömmarna och bestämma hur de skall omvandlas till rörliga bilder.