Program

HÖSTEN

TEATERMASKINEN

11 November                                       

Retrograd - Dansföreställning med livemusik 

Tänk dig att du har din framtid bakom dig och historien framför dig. Hur förändrar det din uppfattning av tid och rum? Vad sker om du börjar röra dig baklänges? Retrogradtar dig med på en resa där kroppens kännande orienterar oss. I retrogradens rytm blir tid och rum flytande och formbara.


Dansföreställningen Retrograd inspireras av den andinska Aymarska-kulturen, som ser det förflutna som en känd horisont och framtiden som ryggsäck full av förpliktelser. Genom föreställningens två parallella danssolon använder vi de kartliknande inristningar grannbarkborren lämnar i trädstammar. Med baklängesdans och de rörelsemönster granbarkborrens kartor bjuder in till söker vi få fatt i en annan framtid.

Foton: Petra Dahlberg

Koreografi & dans: Amanda Billberg & Jannine Rivel

Livemusik: Pontus Langendorf

Kostym: Agnes Ersson
Illustration: Ellen Lagerson

Foto/film: Petra Koppla Dahlberg

Samtalspart: Therese Svensson

Producent: Mer Dans åt Folket


www.merdansatfolket.se


Projektet RETROGRAD genomförs med stöd av Region Sörmland,

Region Västmanland och Eskilstuna kommun, EKFAM,

Skinnskattebergs Residens- och Riksteaterförening, Teatermaskinen.

Tack till Omställningsberättelser, Dans i Sörmland och

Västmanlands Läns Museum!

PREMIÄR 15 DECEMBER                       

Omsorgsfulla timmar. -Dagboksanteckningar från en undersköterska En scenkonstföreställning om att sitta vak i livets slutskede. Om att erfara det levda livet, och kroppens farväl. Om att vårda och ge omsorg.
Om värdet av arbetet.

/ PROJEKTBESKRIVNING
Sammanfattning
”Omsorgsfulla” timmar är ett nyskrivet samtidsdrama. Monologen bygger på dagboksanteckningar från en nattarbetare i äldrevården. Föreställningen handlar om den närhet, och skörhet som uppstår i rummet, i timmarna av omsorg och vårdande. Vilka tankar, känslor och minnen uppstår när du kommer en människa så nära, när du sitter och vakar över en döende person, när tilliten uppstår i närvaron, när rytmen av andningen förändras, när stillheten tätnar, när du får vara med om det mest avgörande, avslutande, ögonblicket i en människas liv. Och likväl tillhör den döende, det andra, det främmande, med en annan händelsehorisont än din. Vilka kroppsliga processer genomgås i upphörandet av ett levt liv, och vilka mentala och själsliga stadier uttrycks och erfars de sista timmarna av omsorg?
Vilka är då rutinerna som ska följas? Vem har ansvaret för vad, när klockan tickar och livet sakta upphör. Med hjälp av föreställningen vill vi vill möta människor, för att förstå, diskutera, värdera och lära oss av
varandras erfarenheter.

8 SEPTEMBER                                      

Do Trees Dream of CO2. är en kollektiv performance/konsert där människor och träd skapar musik förvarandra eller om man så vill, kommunicerar med varandra genom ljud, ett samarbete med Vision Forum.


18.30 - 20.00 Människor och träd i interaktion. Välkommen att möta Per Hüttner och Karine Bonneval, två konstnärer som skapar en performance där vi får en unik möjlighet att ta del av trädens inre liv. Vi får lyssna på hur det låter inne i träden och på träds inre kommunikation. På samma gång skapas ljud från signaler i människors hjärnor som spelas upp för trädens rötter så att de två kan kommunicera. Vi reser över vatten och in i skogen för detta tillfälle av kommunikation med träd. Begränsat antal platser, endast ett fåtal får denna möjlighet.


21.00 - 22.00 Hjärnkonsert i trans med Per Hüttner och Jonas Engman. Välkommen att delta i en konsert där perfomanceartisten och ljudkonstnären Per Hüttner skapar musikaliskt ljud av signaler från artisten och konstnären Jonas Engmans hjärnvågor då han befinner sig i ett transliknande tillstånd.


Plats Teatermaskinen. Skräppbo Skola

Pris 130 kr ordinarie, 90kr, arbetslösa studerande, pensionärer, Klubb Teatermaskinen 70 kr.

Vision Forum är Sveriges enda organisation som fokuserar på dialoger mellan professionella performance-konstnärer och representanter för vetenskaplig forskning. Genom interdisciplinära dialoger utvecklar vi
tillsammans originella performance-verk och når ständigt ny publik. Arbetet ger oss unika möjligheter att utveckla nyskapande verk samt öka intresset för svensk konst och kultur internationellt. Våra
interdisciplinära plattformar erbjuder sociala situationer där människor med mycket olika bakgrund, kunskap och värderingar.

Per Hüttner (f. 1967 i Oskarshamn) är bildkonstnär och musiker. Han bor och arbetar i Stockholm och Paris. Han är utbildad på Konsthögskolan, Stockholm och på Hochschule der Künste i Berlin. Bland viktigare separatutställningar kan nämnas Göteborgs konstmuseum; Zendai MOMA i Shanghai och på Wellcome Collection London. Han har även deltagit ett stort antal grupputställningar bland annat på Hayward Gallery i London; Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM); Palais de Tokyo i Paris och MACBA i Barcelona. Hüttner har även gjort performances på Tate Britain, Tate Modern i London, Pinacoteca i Sao Paulo, Museo Jumex i Mexico City på Venedig Biennialen och på documenta fifteen. Han är representerad på konstmuseer i Sverige, Polen, Brasilien och Kina. Han är grundare och konstnärlig ledare för det internationella forskningsnätverket Vision Forum. Han är medlem i performance olika musik och performance kollektiv. Han har varit med att utveckla EEGsynthen som är ett verktyg för att skapa performances med hjälp av konstnärers hjärnaktivitet.

Carima Neusserär koreograf och dansare med bas i Stockholm. Hon arbetar med tvärdisciplinära projekt som tar utgångspunkt i dans och koreografi. Hennes konstnärskap spänner över ett brett fält där hon interagerar med bildkonst, arkitektur, mode, musik och scenteknologi. Hon samarbetar i flera nationella och internationella sammanhang och
hennes verk har framförts på dansteatrar, gallerier, museer och musikfestivaler. Hennes verk har visats i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Italien, Portugal Frankrike, Mexiko, Egypten, Haiti, USA och Brasilien. Hon är medlem och medgrundare till projektet Tomorrow’s Art
Audience, som är ett kollektiv som ordnar seminarier, workshops och andra projekt som för samman koreografer, bildkonstnärer, författare och studerande internationellt. Hon tog sin masterexamen i kultur och medieproduktion vid Linköpings Universitet (2014-2016) och hon
studerade dans vid Iwanson International School of Contemporary Dance (2006-2009)

DATUM KOMMER INOM KORT                 

Oscilliation med Anna Persson kommer tillbaka.

I en tid av politisk och ekologisk kris, fortsätter Pehrsson den cykel som startades av Pressure Fields (2021). Oscillation (2022) iscensätter en poetisk-akustisk ekologi där förhållandet mellan kroppar och ljud, och ljudets möjlighet att påverka beteenden, generera fysiska responser och skapa nya realiteter utifrån ett feministiskt-ekologiskt perspektiv undersöks.

Anna Pehrsson, född i Boliden, Sverige, är dansare och koreograf aktiv i korsningen mellan dans, koreografi och bildkonst. Hon har dansat med Alias Compagnie, Corpus/ Royal Danish Ballet, och Cullbergbaletten med flera och har sedan sin debut som koreograf 2016, skapat ett brett spektra av arbeten för Dansens hus, Weld, MDT, Bonniers Konsthall, Uppsala Konstmuseum, samt en rad beställningsverk, till exempel för Ballet Contemprañeo do Norte, Portugal, Region Uppsala, Det Platta Jorden Skåne, och Regionteater Västs Danskompani (2022). Pehrsson är en av Welds associerade koreografer, och har en MFA i koreografi från DOCH. Under 2021 nämndes hon som koreograf i Cprint Journal av curator Magnus af Petersens som en av de fyra konstnärer han följer och samma år debuterade hon som bildkonstnär på Tjörnedala Konsthall Simrishamn, i en delad utställning. Under 2022 arbetar Pehrsson fram verket Oscillation (arbetsnamn) med stöd bland andra från Västmanlandsmusiken och Teatermaskinen.

Karine Bonneval born in 1970 at La Rochelle, lives in Center of France since 2010 Karine Bonneval's transdisciplinary practice proposes alternative ecologies for breathing, moving and listening with the plant world. By summoning popular and scientific culture in her pieces, she invites humans to "phytomorphism", to live for a moment a shared time with plants, in dialogue with the air, the ground, gravity. Her work on plants leads her to build rhyzomatic projects that involve people from different worlds, botanists, gardeners, cooks and inhabitants of the places where she is invited to design her projects.

11 SEPTEMBER                                

Zygot är ett pågående dansprojekt som undersöker hur

vi kan återuppleva vårt liv som foster. En central metafysisk fråga är ”Vad var jag innan jag blev till?

Med Zygot ställer jag en snarlik fråga, men ändå fundamentalt annorlunda fråga. ”Vad var jag under den tid, från det att sperma och ägg möttes, tills jag blev en individ? Och ”Vad kan jag ’minnas’ från denna tid?

Föreställningen är en offentlig presentation av ett pågående forskningsprojekt som hämtar inspiration från embryologi. Föreställningen tittar på hur det vetenskapen vet om den tidiga utvecklingen av mänskligt liv i livmodern kan användas för att skapa nya former av dans och rörelse. Embryologi är ett fascinerande område eftersom kroppens och dess organs utveckling formas av dess egna rörelser. Vissa celler i embryot utvecklas som svar på hur andra celler bredvid dem agerar. Det betyder att vi inte riktigt kan tala om orsak och verkan i traditionell mening, vilket gör att studera embryologi både relevant och intressant för dansområdet.


Koreografi och dans: Carima Neusser
Live musik och komposition: Per Hüttner


Zygot. The performance is a public presentation of an

ongoing research project that takes its inspiration from embryology. The performance is looking at how what science knows about the early development of human

life in utero, can be used to create new forms of dance

and movement. Embryology is a fascinating field since

the development of the body and its organs are shaped

by its own movements. Certain cells in the embryo

develop in response to how other cells next to them act. This means that we cannot really speak of cause and effect in traditional sense, which makes studying embryology both relevant and interesting for the dance field.


Choreography and dance: Carima Neusser
Live sound and composition: Per Hüttner


Mer programpunkter tillkommer.