Projekt och produktioner

Aktuellt

Workshop - Conditioned by Dreams


Ljus på skuggorna vill utmana det traditionellt kvinnliga uttryckssättet genom spänning och action. Samtidigt riktar vi ljus på samhällsaktuella frågor som förtroende för personer i maktpositioner samt allmängiltiga livsteman som kärlek, vänskap och mening med livet – med fokus på det kvinnliga perspektivet.Den 19 mars 2022 hölls en teaser-föreställning av Ljus på skuggorna på Teatermaskinen där publiken fick agera medborgardetektiver i den feministiska thrillern. Projektet tar fasta på den populära genren true crime och interaktiv storytelling på moderna sätt. Premiären av scenkonstföreställningen kommer att äga rum den 29 oktober kl. 14 på Teatermaskinen. Digital storytelling och konstnärlig gestaltning av berättelsen med film som uttrycksform sker under projektets gång. Håll utkik!

Ljus på skuggorna är ett true crime-drama berättat genom scenkonst, film och digitala medier. Manus av Frida Sjögren. Medverkande konstnärer är Berit Engman, Amanda Billberg, Järva Engman, Frida Sjögren.Projektet är ett samarbete mellan kvinnliga konstnärer med koppling till Västmanland samtlokala föreningar och företag. Samarbetspartners i projektet är Riddarhyttans Arbetarteater, Teatermaskinen, Skinnskattebergs Residens- och Riksteaterförening och Story-Express Riddarhyttan.

Ljus på skuggorna - en feministisk thriller om vänskap, mod och mening.


lFörstudie av projekt Exit.

I samband med att Teatermaskinen fyller 25-år.Projektet ”Exit”syftar till att skapa ett ”retrospektivt slutepos” som tar sin utgångspunkt i Teatermaskinens konstnärliga historia sen starten 1997 fram till idag i samband med att Teatermaskinen fyller 25 år.

Parallellt relaterar vi  till den både uttalat och outtalat politiska teaterns gång under dessa år. Och detta på ett mer kritiskt och dialektiskt vis. Att vi betonar Teatermaskinens försök att göra själva FORMEN politiserad, där teaterns samtliga komponenter - skådespeleri, ljus, rörelse, fysik, text, scenografi, musik, visuella inslag - sätts samman till en teatermaskin som publiken måste svara på i sina säten, vara aktiv, med alla sina erfarenheter (inte bara sin kognitiva och intellektuella förmåga). Till viss skillnad, kanske, från den teater som uppfattar sig som och vill vara politisk främst genom sin semantik och de repliker som uttalas - eller genom sin föreställda representation av (mer eller mindre hypostaserat) "tystade och undertryckta" identiteter av diverse slag. Utan att i en sorts (mer eller mindre tysk) postdramatisk tradition ta publiken på rannsakande allvar och involvera alla perceptiva sinnen som är - eller borde - vara verksam i en teatral scenhändelse, både på tiljorna och i salongen; på en och samma gång primitiva affekter, produktiv intellektualism, brutal skönhet och radikal ovetskap. Kort sagt: kropp, språk, dialektik.

Syftet med projektet är att ta avsked av de 25 år som varit genom att f

ramställa en subjektiv mosaik av Teatermaskinens historia som kulturell aktör utifrån de personliga minnen, anekdoter och relationer som drivit verksamheten. Verket tar sig i uttryck som ett

koreografiskt slutepos för scen. Ansatsen med projektet är att arbeta med personliga berättelser i form av anekdoter och minnen från personer som har eller har haft en nära personlig och/eller yrkesmässig relation till Teatermaskinen från starten på 90-talet fram till idag.

Metoden är att arbeta med anekdoter och minnen för att skapa ett koreografisk och minimalistiskt verk för scen.


Små scener med djur är ett nyskrivet samtidsdrama både för scen och för det digitala scenrummet. Tematiken behandlar maktstrukturer och maktlöshet i vår tid av yttre förväntningar, måluppfyllelse och resultatstyrning. Med komiken som verktyg tar vi oss an en alltmer individualiserad samtid. Karaktärerna består av tre personer; (1) Djurskötaren - som förgäves försöker få sina två ”djur” att göra konster för att tillfredsställa publiken och den underhållningstörstande samtiden. (2) Den svenska tigern - som saknar impulskontroll, är känslostyrd och bär på ett enormt våldskapital som hen tar till vid minsta motstånd. (3) Apan - som har utmattningssymptom, är motivationslös, gillar skräpmat, har för högt BMI och helt saknar egen vilja. I projektet arbetar vi riktat med referenspersoner som utifrån sina erfarenheter diskuterar tematiken.

ARBETET KOMMER ATT RESULTERA I EN SCENKONSTFÖRESTÄLLNING MED PREMIÄR I DECEMBER 2022

Små scener med djur - En komisk föreställning om maktstrukturer,                                                                                            hierarkier och system.


I detta nyskrivna samtidsdrama ställs både konsten och forskningen på scenen och publiken bjuds in att delta i ett samtal om hur vi ska kunna ta oss an den samtid och framtid som vi delar.

Hon och han som försvann tar upp den maktlöshet och identitetsupplösning vi kan känna i en tid av utsatthet och sårbarhet. Föreställningen skildrar en ung människa som försöker överleva historiens sammanbrott och en äldre kvinna som ser sina värden gå förlorade. Det handlar om att skapa en ny identitet i en verklighet som består av social distans, Corona, Youtube, tyngdtäcke, Netflix och Facebook. Vad gör den digitala världen och sociala medier med oss? Hur ska vi kunna bygga en möjlig framtid? Vad är lycka?

 

Vi får möta tre personer: den unga icke binära som lever under ett tyngdtäcke, den yngre kvinnan, och den äldre kvinnan. De sistnämnda sitter på ett berg av litteratur och samtalar filosofiskt, poetiskt och känslomässigt kring de strukturer som har skapat kriserna som de tvingas leva i. På scenen får de experthjälp av forskare som hjälper till att gräva i de stora existentiella frågorna.

 

Hon och han försvann är både en scenkonstföreställning med teater och dans, och ett seminarium med faktakunskaper från forskare och efterföljande samtal med publiken. Teatermaskinen har lång erfarenhet av att föra samhällsdebatt genom att använda konsten och kulturen som verktyg för att skapa ett demokratiskt öppet rum.


Konstnärligt team
Regi/manus: Jonas Engman
Medverkande: Berit Engman, William Hautala Becker, Amanda Billberg
Musik: Kenneth Cosimo
Koreografi: Amanda Billberg
Foto/klippning/ljudmix: Daniel Pherson

 

Medverkande forskare
Sharon Rider är professor i teoretisk filosofi och biträdande forskningsledare för det tioåriga, av Vetenskapsrådet finansierade, forskningsprogrammet Engaging Vulnerability.

Michael Gustavsson är professor i litteraturvetenskap, med inriktning mot språk- och kunskapsteori och utbildningsvetenskap.

För mer info om projektet Engaging vulnerability:

https://www.engagingvulnerability.se/about/


ENGAGING VULNERABILITY är ett tioårigt tvärvetenskapligt forskningsprogram vid Uppsala universitet finansierat med stöd av Vetenskapsrådet. Programmet undersöker sårbarhet som en produktiv uppsättning relationer som också medför krav


ENGAGING VULNERABILITY bygger vidare på, utvidgar och utvecklar modern forskning inom filosofi, humaniora och samhällsvetenskap. Programmets mål är att ge ett nytt perspektiv på sårbarhet och utsatthet som något mer än ett eländigt och beklagligt tillstånd från vilket utsatta individer ska försvaras, räddas eller befrias. I stället vill programmet teoretisera om och visa på sårbarhet som en produktiv position, utsatthet som resurs, ett villkor eller tillstånd som gör något. Sårbarhet och utsatthet ställer också krav: på ansvar, rättvisa, etik och engagemang. Att se sårbarhet och utsatthet som något produktivt förändrar fokuset för såväl forskningen, som vår medvetenhet och vårt engagemang.Produktionen är ett samarbete mellan Teatermaskinen, Engaging Vulnerability, Norrby Teater, Riksteatern Västmanland och Folkets hus & Parker -
med stöd av Kulturrådet och Region Västmanland.

Vi presenterar

Teatermaskinen ger:


” Från Riddarhyttans skogar ger nu Teatermaskinen dig radioteater,

samtal och mycket annat ” 
Först ut - MEDEAMUTATION


En skådespelare ska till att tala, framställa. I detta fall en litterärt

och poetiskt elaborerad text med påtagligt mytologiska inslag.


Den handlar om en modern Medea eller

en samtidsmutation av Medeamyten.


Den riktar sig till en vuxen publik. Språket är stundtals våldsamt.


Textförfattare: Johan Jönson


Ljudlandskap och regi: Jonas Engman.


Röst: Berit Engman


Producerad av: Teatermaskinen år 2020

Arkiv 

We as Cats


We as Cats är en dansföreställning som fokuserar på tjejers tankar kring systerskap och kraften i att kunna fantisera. 

Med kattiga danser, pälsiga drömmar, pulserande ljud och röster bjuder de två mänskliga katterna, Amanda och Evelina, 

med dig till en plats där systerskapet är rådande norm. Här ger vi varandra kraft, tid och pepp i att vara dom vi vill vara. 

Vi dansar och rör oss genom en väv av drömmar. 

Systerskapet definierar vi som vänskapshandling, som feminism, som motstånd och som allas våra sanningar sammanvävda. 

Föreställningen pågår ca 45 minuter. Efteråt finns det tid för samtal med dansare och koreograf.

 

Dans: Evelina Gustafsson & Amanda Billberg

Koreografi: Amanda Billberg

Musik: Kenneth Cosimo

Scenografi: Agnes Ersson

Foto: Daniel Pherson


Med stöd av och i samarbete med: Region Västmanland, Västmanlandsmusiken, Teatermaskinen, Tjejjouren Ronja, Stockholms 

konstnärliga högskola, c.off, 4:e teatern, Skinnskattebergs Residens och Tiksteaterförening, Skräppbo skolas vänförening, Ekfam

We as CatsUnder juni månad arbetar Amanda Billberg tillsammans med Evelina Gustafsson, Kenneth Cosimo och Agnes Ersson med föreställningen We as Cats hos oss. 


We as Cats är en dansföreställning som fokuserar på tjejers tankar kring systerskap och kraften i att kunna fantisera. Med kattiga danser, pälsiga drömmar, pulserande ljud och röster bjuder de två mänskliga katterna, Amanda och Evelina, med dig till en plats där systerskapet är rådande norm. Här ger vi varandra kraft, tid och pepp i att vara dom vi vill vara. Vi dansar och rör oss genom en väv av drömmar.


Systerskapet definierar vi som vänskapshandling, som feminism, som motstånd och som allas våra sanningar sammanvävda.


MJAO!Medverkande

Dans: Evelina Gustafsson & Amanda Billberg

Koreografi: Amanda Billberg

Musik: Kenneth Cosimo

Scenografi: Agnes Ersson

Foto: Daniel Pherson

Research i samarbete med Ellinor LjungkvistMed stöd av: Region Västmanland, Teatermaskinen, Västmanlandsmusiken, Tjejjouren Ronja, Stockholms konstnärliga högskola, c.off

TRUTH MOTHERFUCKER/BERÄTTA SANNINGEN 


Berätta din sanning och vi kommer att lyssna.


Film gjord tillsammans med eu projektet: PolArts circle. 


Under 2013 utvecklades metoden för att bestå av fler deltagare. Teatermaskinen har haft 3 månaders utbildning med 15 studenter. Det var ett samarbete med arbetslösförmedlingen i regionen.
Metoden är en utveckling från Teatermaskinens tidiga arbete med en serie monologer. Monologerna har skrivits främst av Johan Jönson och Berit Engman. Monologerna har skrivits utifrån sociala frågor som Teatermaskinen eller andra organisationer har funnit viktiga
att adressera. Till monologerna har manusförfattarna även genomfört en rad intervjuer med personer / organisationer relaterade till ämnena.

Ämnena har varit; arbetslöshet, -sexuella övergrepp på barn,

-barn i misshandelsförhållanden,-rasism, -miljön, -jämställdhet,

-kvinnorollen och glesbygdsfrågor. 


Hur kan man skriva ett teaterföreställning baserat på dokumentära vittnesmål?
Vi använder oss av ett antal frågeställningar som deltagarna ombeds svara på och kompletterar senare med vidare djupintervjuer för att uppnå det.

TRUTH MOTHERFUCKER/BERÄTTA SANNINGEN SOM METOD

I EU PROJEKTET POLARTS


- PolArt Circle: Moocs (Onlinekurser) som ger den europesiska publiken verktyg för att ifrågasätta politiska ämnen genom scenkonst.


2016 - 2019 

Projektets syfte är att stödja utvecklingen av kritiskt tänkande och stimulera social omvandling genom utbildning och skapande. 


Hur funkar det när en Mooc(onlinekurs) bestäms? 

Varje partner i projektet bestämmer sig för att dela med sig av en metod dom har arbetat eller arbetar med. Teatermaskinen valde "Truth motherfucker"/"Berätta sanningen".


Mer information om EU projektet hittar ni här:

http://www.polartcircle.com


Alla moocs och intervjuer hittar ni här:

https://www.youtube.com/channel/UCHkkixnHoGdz3nBt5TDZyRA
Moocs görs på 3 säsonger -  

säsong 1 (2016-2017) - Skriva / utforska konst och politik genom en skriftlig upplevelse

säsong 2 (2017-2018) - Sätta upp / utforska konst och politik genom att utforma och sätta upp

säsong 3 (2018-2019) - Att agera / utforska konst och politik genom karaktärer och agera på scen

1. FEBRUARI 2017

SKRIVANDE

Under fem dagar i februari 2017 arbetade vi tillsammans med Nina, en trainee från Frankrike med skivar delen utav Truth motherfucker metoden.
Under dessa korta dagar fick Nina gå igenom alla stegen som ingår i processen med handledning utav Berit Engman en utav skaparna utav denna metod och på så sett skriva fram sin egen sanning, sin egen berättelse. För att hon inte skulle vara ensam i ett dela sin berättelse deltog även Olga som arbetar i projektet i skrivarprocessen.
Metoden innefattar allt från att svara på frågor som rör en och ens egen uppfattning om sitt liv och sin omvärld till djupintervjuer med ledaren och olika övningar för att skapa trygghet i gruppen.
Under dessa fem dagar filmade Elton Capani alla de olika delarna i processen som sedan är det som blivit materialet för vår första MOOC.
Trots att vi bara hade femdagar så avslutade vi denna period med att visa en work in progress för publik från Riddarhyttan.2. FEBRUARI & MARS 2018

UPPSÄTTANDE

Under fem dagar i februari och Mars 2018 fortsatte vi arbetet med Truth motherfucker metoden, denna gång med fokus på iscensättande. Den här gången hade vi med oss tre trainees Saule från Litauen, Nina från Frankrike och Lorentzo från Italien.
Även denna gång med ledning utav Berit Engman och filmning utav Elton Capani.
De fick under dessa dagar snabbt gå igenom skriv delen utav metoden för att vi skulle ha ett material att jobba med i iscensättnings process. Detta följdes utav dramaövningar, låtskrivning, dans och att testa materialet på scen i olika konstellationer.
I slutet utav veckan kom även Jonas Engman in och arbetade med gruppen och pjäsen.
Även denna gång hade vi ett material att visa för folk här i byn.
Detta material är det som blivit MOOC 2. 3. FEBRUARI & MARS 2019

AGERANDE

Under fem dagar i Februari och Mars 2019 fortsatte vi arbetet med Projektet Polarts circle och metoden Truth motherfucker tillsammans med två trainees Jurga från Litauen och Júlio från Portugal. Den här gången var fokuset lite annorlunda, vi ville under denna perioden beta testa vår första MOOC som fokuserar på skrivande, så Jurga fick några veckor tidigare de filmer som gjorts samt ett skrivet material från Berit och fick i uppdrag att under 2 dagar leda vår andra trainee i skrivarprocessen med allt vad det innebär. I slutet utav veckan då vi hade en kort utvärdering berättade hon att hon absolut kunde tänka sig att arbeta med den här metoden i olika grupper. Vi hann även under denna tid sätta ihop en kort föreställning som vi visade under ett event om projektet där deltagare från olika organisationer i byn närvarade. Där visades även en work in progress från en grupp som arbetat under hösten och våren med Truth motherfucker metoden på kulturreservatets folkhögskola. 

"Det är allt"en teater/dans/ljud/video-performance med utgångspunkt från Marguerite Duras text "Det är allt".Skådespelerska/Duras: Berit Engman


Dansare/Yann: Amanda Billberg


Regissör: Jonas Engman


Videoartist/scenograf: Mirjam Hector


Kompositör: Kenneth Cosimo


Filmat av Elton Capani, klippt av Mirjam Hector

"GISSA DIAGNOSEN"

En dansföreställning där de neuropsykiatriska funktionsvariationerna  står i fokus. På scen står fem personer som genom sina egna berättelser och andras gestaltar upplevelser av att leva med en diagnos.


Föreställningen hade premiär 2013.


Koreografi: Amanda Billberg & Eva Svaneblom Dansare: Alexandra Karagianni, Eva Svaneblom, Joakim Ågren, Johan Andersson, Linus Sundqvist Kompositör: Kenneth Cosimo

Scenograf: Fathia Mohidin

Producenter: Bella Ghajavand, Hannes Olsson


Musiken finns utgiven på skivorna; The Conet Project III

https://open.spotify.com/album/4S3bQrxlpzrjFRgrlqJ8Ms

och Pataphysical music I

https://open.spotify.com/album/6mvoKxv4aFy4xtYA48y6Po


HAMLETMASKINEN

Hamletmaskinen - Hamlet Machine by Heiner Müller 
a co-produktion between Teatermaskinen and La communaute inavouable 
at Quadrohelixmaskinen Riddarhyttan, Sweden, Maj 2012 
On Stage: Clyde Chabot, Jonas Engman, Berit Engman, Hannes Olsson, Amanda Billberg, 
Emanuel Söderberg, Erik Engman.


Music By Kenneth Cosimo, Kulturreservatet and Emanuel Söderberg on Violin.TEMPORARY MONAD


Temporary Monad - to create a scenic room for a common universe A dance performance.

TEMPORARY MONAD - AN INTERNATIONAL CREATIVE PERFORMANCE PROJECT


A multidisciplinary project initiated in the Spring of 2013. Artists from all over the world participate in creating performances that deals with humanity, nature, birth, good, evil, and the origins of creation, in short, the fabric of life. The foundation for this is the tales and traditions of different peoples around the world. Temporary Monad is a connection with the performance frontier and politics in the broadest contemporary global meaning.


DOOR 9 This performance is based in the concept of "shadow" that allows us to understand one of the characteristic features; essential and original from Andean traditional medicine and in general of the Americas: the profound relationship between the visible world and the "invisible"world that means, the ancestral mythical universe.The term "shadow" refers to one of these intangible principles of the man who, other than the "soul" and with autonomous functions regarding the body and the sensory awareness, enjoys its own characteristics together with the possibility to exist and to feel without relying on the body. Oscar Naters

VI GÅR EN ANNAN VÄG


Teatermaskinen tar dig genom historien sommaren 2013.


Tvådagarsvandring.

Från 1300-talets skogskojor till nutid. Möt Riddarhyttans och Bergslagens historia gestaltad av Teatermaskinens erfarna ensemble. Du vandrar i skogen, färdas med båt och åker med häst och vagn längs skogsvägar.
– En kortare guidad dagsvandring. Du kan välja mellan historiska ämnen som; Torpens betydelse och torparnas slit; Livet och arbetet vid Skilå hytta; Den livsavgörande Folktron; Folkliga mötesplatser såsom Korsvägarna, Folkets Hus och Park och Kulturreservatet.

WHERE EVERYTHING FALLS OUT

"DISTANCE OF TRUTH"


Where everything falls out "Distance of Truth" live at the Resistance festival Riddarhyttan 27 Aug 2008. Voice, Lyrics: Ana Dinextra. Bas, electronics: Graham Lewis. Piano, Guitar, electronic-percussion, sampler: Kenneth Cosimo Drums: Adde Video: Mirjam Hector

LIVE-SPELNINGAR HOS TEATERMASKINEN


BLACK HOLE-FACTORY


Blackhole-factory Live at Riddarhyttan´s "Resistance festival", Aug 08 Camera: Mirjam Hector

MONOLOGER


Våra monologer är cirka 30-45 minuter långa med en efterföljande diskussion