Teatermaskinen

Skräppbo Skola

73091 Riddarhyttan

Telefon:

0222 13161

0706811481

Email:

teatermaskinen@

teatermaskinen.com

Mer kontaktuppgifter

till enskilda personer

hittar ni på vår

teatermaskinen

flik i menyn.

 

SKRÄPPBO SKOLA

 

Skräppbo skola byggdes 1910 för barnen som bodde i skogstorpen runt Holmsjön och Haraldssjön med omnejd. Däribland Backens torp där vi guidar på somrarna. Byggmästare var Alfred Wikström. I huset finns idag ett fint foto av honom och hans hustru Johanna som vi fått av hans barnbarn Birgit Holmquist. Under en period gick också hälften av barnen från Källfallet här. I huset bodde lärarinnan och senare också en vaktmästare. En av lärarinnorna var Maja Bark, Hernfrid Barks fru och Maj-Britt Nergårds mamma. Maj-Britt har betytt oerhört mycket för Riddarhyttan och för Teatermaskinen.

Från mitten av 30-talet upphörde skolverksamheten när industriproduktionen allt mer flyttade mot Lienshyttan, det vi idag tänker på som centrala Riddarhyttan. Då blev Skräppbo hem för konstnären Oscar Hagström och hans familj. Några av hans alster finns i huset. Oscar Hagström drunknade i Skildammen under en kanottur och familjen flyttade vidare. Att Oscars son Olle och Alfreds släktingar fick ta del av våra planer kändes viktigt när vi skulle bygga vidare. På 50- och 60-talet var Skräppbo föreningslokal och användes av bland andra Unga Örnar och SSU. Tack vare Krister Jansson i Skinnskatteberg finns en del av berättelsen bevarad. Sedan var Skräppbo fritishus från slutet av 60-talet fram till 1995. Då hade Alfreds barnbarn Skräppbo och firade påskar, midsomrar och jular här. När vi började hyra Skräppbo ägdes det av kärnbonden och folkmusikern Detlev Briese. Han hade tankar kring ett folkmusikcentrum i huset. Och att det är ett hus fyllt av musik, det kan en nog lugnt säga.

 

Vi friköpte Skräppbo 2005 efter att ha hyrt det sedan 1998. Fram till 2010 gjorde vi nästan all vår konstnärliga träning och programverksamhet inne i skolsalen där Maja Bark stod och undervisade en gång. Så för oss är skolsalen hjärtat i hela vår verksamhet. Och Skräppbo den lokal där vi arbetat längst. Det är med djup tacksamhet till alla dem som byggt och verkat här som vi nu fortsätter arbetet för varje människas rätt att uttrycka sig, skapa och lära sig tillsammans. Här i Skräppbo, vid Skildammens vatten.