Bilder från bygget av maskinhuset:

Crowdfunding (Teaterbygget)

- Vi är med och bygger en dröm!

 

En nära vän till Teatermaskinen har

gått in med 100 000 kr till Teaterbygget!

 

Vi tackar ödmjukast!

 

Markbrytare

 

Ann Wesström

Anders Pettersson

Anton Forsberg

Bengt Juthberg

Bengt Holmberg

Bertil Olsson

Börje Lund

Carolina Aly

Cecilia Gatenheim

Curt och Birgit Holmqvist

Daniel Flink

Daniel Guerra

Elin Säflund

Gerth Larsson

Gunnar och Kristina Henriksson

Hans Neld

Ingegerd och Gunnar Jakobsson

Joakim Ågren

Julian Malmberg

Jörgen Andersson

Katrine Linna

Lars Axelsson

Lars-Erik Sjöstrand

Lill Karlsen

Majken Sundkvist

Maj-Britt Ekegren

Rita Bergkvist

Rolf Eidenbrandt

Rolf och Eva Nyström

Skägget Larsson

Stefan Åhlén

Sten Gustavsson

Tommy Larsson

Torbjörn Alin

Willy Malmberg

Åke och Gullan Sjöberg

 

Grundläggare

 

Gunlög Olsson

LO Västmanland

 

 

 

Östmarks Bildemontering

Väggpartner:

 

 

 

Samarbetspartner

Riddarhyttans stål och trä

Bista Mekan

Meta Theater Moosach

Skinnskattebergs Kommun

 

Teatermaskinen tackar också

Ulf och Christina Stenberg, Mona Holmberg, Skinnskattebergs Plåtslageri

 

 

MASKINTEATERN

Teatermaskinen

Skräppbo Skola

73091 Riddarhyttan

Telefon:

0222 13161

0706811481

Email:

teatermaskinen@

teatermaskinen.com

Mer kontaktuppgifter

till enskilda personer

hittar ni på vår

teatermaskinen

flik i menyn.