Maskinskoleprojektet

   - Att bygga en skola för dom som inte har

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu har vi inlett vårt arbete med att skapa en ny skola

– Maskinskolan –

som sätter den icke-insitutionella konsten,

kulturen och det livslånga lärandet i centrum.

Målsättningen är att under tre års tid arbeta fram

en skolform som ger deltagarna den kunskap de behöver

för att kunna verka som skapande människor.

Vi söker en skola som ger alla en chans att delta

oavsett sociala förutsättningar eller förförståelser.

 

 

Maskinskoleprojektet

 

Kultur och kunskap i periferin.

 

 

Även om det tycks råda politisk konsensus i Sverige om att hela landet ska leva, sprids en bild av hur storstaden är framgångens och framtidens plats.

Där finns kultur, kunskap, kreativa miljöer och försörjningsmöjligheter. Städerna ses som motorer i globala nätverk och dess invånare identifieras med kompetens och innovationsförmåga. Dessa idéer om kunskap, utveckling och kultur och dess förhållande till ekonomin,

har sedan länge dominerat i medier och i politiska diskussioner.

 

Samtidigt dränerar urbaniseringen landsbygden på kunskap, kultur, resurser och kompetens och många åtgärdsförslag har formulerats, från politiker, myndigheter och opinionsbildare. De välmenande menar att landsbygden bör få ta del av det som staden har, andra menar att man måste fly till staden, och framtiden, och lämna landsbygden, och det förgångna, åt sitt öde. Men analysen av periferin utgår i bägge fallen från centrum och fokuserar därmed bristen som landsbygdens centrala problemområde. Även i den kulturella och akademiska samhällsdebatten reproduceras ofta en sådan “urban” föreställning om landsbygden eftersom den kultureliten och de intellektuella vanligtvis tillhör centrums kultur.

Men så länge centrum definierar periferin är det svårt att se hur landsbygdens egen kultur, dess livsformer och traditioner kan överleva. Periferin kommer alltid att karaktäriseras av sina brister i förhållande till normen och normaltillståndet – centrum. Med en sådan utgångspunkt kommer landsbygden att vara ett evigt problem för generationer av politiker, forskare och andra att ”lösa”. För att undvika denna återvändsgränd kanske det är dags att fråga sig vad som skulle hända om man vände på centrum-periferi-modellen.

 

Vad skulle visa sig om man tittade på periferin utanför centrums skugga, från en annan utsiktsplats än den vanliga?

 Om man till exempel granskade förhållandet mellan centrum och periferi utan antagandet om urbanitetens avgörande betydelse för landsbygdens kultur? Om man satte periferin i centrum och betraktade landsbygdens kultur, kunskap och livsformer på dess egna villkor,

 inte som brister utan som en resurs för framtiden?

 

Teatermaskinen

Skräppbo Skola

73091 Riddarhyttan

Telefon:

0222 13161

0706811481

Email:

teatermaskinen@

teatermaskinen.com

Mer kontaktuppgifter

till enskilda personer

hittar ni på vår

teatermaskinen

flik i menyn.