Maskinskoleprojektet

   - Att bygga en skola för dom som inte har

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu har vi inlett vårt arbete med att skapa en ny skola

– Maskinskolan –

som sätter den icke-insitutionella konsten,

kulturen och det livslånga lärandet i centrum.

Målsättningen är att under tre års tid arbeta fram

en skolform som ger deltagarna den kunskap de behöver

för att kunna verka som skapande människor.

Vi söker en skola som ger alla en chans att delta

oavsett sociala förutsättningar eller förförståelser.

 

JUST NU pågår kursen:
Konst som handling

 

 

 

Välkomna på Seminarium hos Teatermaskinen i kulturreservatet:

 

 

 

 

 

 

Dag: Tisdagen den 5/12

Tid: 10.00 - 15.00

Plats: Kulturreservatet i skogen utanför Riddarhyttan

 

 

Maskinskoleprojektet

UTBILDNING SOM RESURS - ATT BYGGA EN SKOLA

 

 

 

Den 6 juni 2017 hade vi ett seminarium med temat "Periferin i centrum" "Vad skulle visa sig om man tittade på periferin utanför centrums skugga, från en annan utsiktsplats än den vanliga? Om man till exempel granskade förhållandet mellan centrum och periferi utan antagandet om urbanitetens avgörande betydelse för landsbygdens kultur? Om man satte periferin i centrum och betraktade landsbygdens kultur, kunskap och livsformer på dess egna villkor, inte som brister utan som en resurs för framtiden?"

 

Här kan ni läsa rapporten som är skriven av Mats Hyvönen.

Vi har ett till seminarium som kommer att arrangeras senare i höst. Mer information kommer snart.

Teatermaskinen

Skräppbo Skola

73091 Riddarhyttan

Telefon:

0222 13161

0706811481

Email:

teatermaskinen@

teatermaskinen.com

Mer kontaktuppgifter

till enskilda personer

hittar ni på vår

teatermaskinen

flik i menyn.