Sverige spricker.

Delar av landet utarmas, storstadsregionerna fylls.

På landsbygden bilas hus ner, samtidigt som städernas bostadsköer växer. Överhettade regioner, avkylda områden.

På många håll i glesbygden sker stora satsningar.

På vad? För vem?

Hemvändaren är en monolog om en man som återvänder efter en tid i staden:

Vad vänder han tillbaka till?

Vad har han lämnat?

Vad ser han och hur blir han sedd?

Hur ser landsort och storstad på varandra?

Vilka drömmar är möjliga i vår tid?

Vad är ett liv?

 

 

HEMVÄNDAREN

- en monolog om glesbygdssverige ... och livet

 

 

Produktionsgrupp

Manus: Johan Jönson

Regi: Jonas Engman

På scen: Anders Olsson

 

Vi vill föra en diskussion kring glesbygd och landsbygd och dess förutsättningar till utveckling i en tid av pågående urbanisering. Vi vill diskutera samverkan, gemensamma lärandeprocesser och genomföra moderatorsledda samtal som kan leda fram till fördjupad kunskap om glesbygdens aktuella frågeställningar och möjligheter.

 

Vi kombinerar kultur med kunskapsproduktion och lärande för att stimulera tankeprocesser och lokal utveckling.

 

När det talas om gles- och landsbygd talar man ofta om turism som en överlevnadskälla. Ibland som om det är den enda möjliga vägen fram. Vi talar ofta om behovet av inflyttning, ökad besöksnäring, stärkt varumärkesutveckling. Vi talar ofta om att vara serviceminded, tillgänglig. Vi talar om demografin. Vi talar ofta om oss själva som ett problem. Och om att de enda möjliga lösningarna kommer utifrån.

 

 

 

Diskussionsupplägg

Våra monologer är i sig ca 30 - 45 minuter långa och den efterföljande diskussionen kan utformas på många olika sätt:

 

En enkel diskussion med deltagare.

Bikupesamtal och sedan gemensam storgruppsdiskussion.

Med inbjudna representanter från intresseorganisationer, föreningar, myndigheter, tjänstemän m. fl. Och då finns naturligtvis möjlighet till paneldebatt om ni så önskar.

Vi har också i flera fall samverkat med olika föreläsare som gett sin syn på föreställningstemat, antingen i ett mer direkt perspektiv eller kopplat också till större strukturella sammanhang.

 

Allt detta är möjligt och hur diskussionen utformas beror på era önskemål. Det är arrangören som ansvarar för debattledning och samtal. Vi ställer naturligtvis upp som bollplank, men sakkunskapen om hur debatten ska utformas är utifrån era behov. Skådespelaren är för det mesta med i samtalet, dock inte som sakkunnig utan utifrån sina erfarenheter av möten med publik och som skådespelare i föreställningen.

 

Det vi har upplevt som en fördel med teater som utgångspunkt för debatt är att alla deltagare får en gemensam referensram och en känslomässig förståelse för problematiken. Debatten och en eventuell föreläsare bidrar till att medvetandegöra och synliggöra, samt att ge ord för den egna erfarenheten. Dessutom finns ytterligare en fördel och det är att deltagarna i arrangemanget inte behöver prata privat utan kan använda monologen och skådespelaren som referenspunkt i samtalet.

 

Det ovan presenterade är en sorts grund för arrangemanget som kan utvecklas på många sätt och i olika riktningar. Vi hjälper naturligtvis till med det och svarar på fler frågor och kan bidra med referenser och förslag på föreläsare.

 

 

Teknisk specifikation

Vi behöver en golvyta på 4x4 meter.

Om lokalen är mörklagd är det en fördel. Vi kan spela i befintligt ljus. Finns det möjlighet till ljussättning förbättrar det förutsättningarna för upplevelsen.

Arrangören ansvarar för samtalsledning efter föreställning om inget annat överenskommits.

Skådespelaren behöver tillgång till ett avskilt rum från och med cirka två timmar före föreställningen.

 

Pris

15000kr per föreställning exkl moms, resa, traktamente och ev logi.

 

Vill du boka flera föreställningar? Hör av dig för offert.

 

Övrigt

Vi hjälper gärna till med tips och förslag vad gäller publikarbete, marknadsföring och arrangemanget i sin helhet. Vi kan också publicera utförlig information om arrangemanget på vår hemsida om det passar er.

 

Om ni har frågor och funderingar kring dessa villkor, hör gärna av er, så kan vi säkert lösa det.

 

Klippning och video: Mirjam Hector

 

 

Men vilka är våra egna drömmar, idéer och framtidsvisioner? Hur kan vi arbeta med att synliggöra våra kapaciteter och kunskaper och bygga framtid utifrån våra egna villkor? På vilket sätt kan vi stärka samarbeten, idéproduktion, gemensamma insatser? Hur kan vi arbeta för ett brett deltagande i utvecklings- och beslutsprocesser?

 

Teatermaskinen används ofta som exempel på god regional utveckling och tillväxt. Vi brukar svara att det är en positiv bieffekt och att anledningen till att det har flyttat så många till Riddarhyttan de närmaste 25 åren är att vi gör det vi drömmer om och vi lever på det. Det är lätt att stirra sig blind på statistik och mål som ska uppfyllas istället för att se de lokala drivkrafterna och vad de kan föra med sig.

 

 

Foto: Per Helander

Teatermaskinen

Skräppbo Skola

73091 Riddarhyttan

Telefon:

0222 13161

0706811481

Email:

teatermaskinen@

teatermaskinen.com

Mer kontaktuppgifter

till enskilda personer

hittar ni på vår

teatermaskinen

flik i menyn.