KULTURRESERVATET

 

 

Kulturreservatet är en plats där konstutövare har samlats och skapat ett centrum för att möjliggöra nya bra situationer. Kulturreservatet fungerar som en sköld mot de kommersiella krafternas dominans.

Teatermaskinen är den gemensamma organisation som genomför detta försök.

 

Reservatet ligger i Riddarhyttan,i Skinnskattebergs kommun, i Bergslagen, Västmanlands län,i Norden, i Europa,i den sista utposten av det Norra Barrskogsbältet. Alltså på den Röda Jorden som bundit kulturer samman i årtusenden.

 

På olika platser där kulturer varit hotade har man skapat reservat för att minnet av det som inte är den dominanta kulturen ska få finnas kvar. I Sverige finns det inga reservat, men runt om i världen finns det kommuner och regioner som innehar reservat. Nu skapar vi det första här.

 

Kulturreservatet vill vara en levande organism som muterar och växer i de flöden som kulturmötena skapar, sökandes efter en ny framtid att leva i, för att ha det bra.

Teatermaskinen

Skräppbo Skola

73091 Riddarhyttan

Telefon:

0222 13161

0706811481

Email:

teatermaskinen@

teatermaskinen.com

Mer kontaktuppgifter

till enskilda personer

hittar ni på vår

teatermaskinen

flik i menyn.