Pågående projekt

JUST NU PÅGÅR EU PROJEKTET

- PolArt Circle: 

Moocs (Onlinekurser) som ger den europesiska publiken verktyg för att ifrågasätta politiska ämnen genom scenkonst.

2016 - 2019 

Projektets syfte är att stödja utvecklingen av kritiskt tänkande och stimulera social omvandling genom utbildning och skapande. 

Polart cirkel stimulerar aktivt medborgarskap genom multikulturalism, jämställdhet eller hållbar utveckling.

Genom kreativ process vill vi engagera människor i egen vilja att lära sig genom Moocs. Vi vill även mata artisters egen frivilliga eller professionella väg. 

Projektet vill också stödja utvecklingen av kritiskt tänkande och stimulera social omvandling genom utbildning och skapande.


Hur funkar det när en Mooc bestäms? 

Varje partner i projektet bestämmer sig för att dela med sig av en metod dom har arbetat eller arbetar med.

Exempel kan vara metoder av praktiska erfarenheter, eller någon metod som används i framställandet av ett befintligt verk.

Varje parter i projektet föreslår helt enkelt en metod som presenteras i Moocs(Onlinekurser) som sedan publiceras online. Moocs görs på 3 säsonger -  

säsong 1 (2016-2017) - Skriva / utforska konst och politik genom en skriftlig upplevelse

säsong 2 (2017-2018) - Sätta upp / utforska konst och politik genom att utforma och sätta upp

säsong 3 (2018-2019) - Att agera / utforska konst och politik genom karaktärer och agera på scen

Kort engelsk presentationsvideo av projektet.  


Dom gemensamma riktlinjerna för varje MOOC:

- Att främja grupparbete

- Att föreslå praktiska situationer som utlöser personligt uttryck

- Att uppmuntra aktivt deltagande vid varje moment av processen

- Att utveckla deltagarnas mobilitet genom erfarenheterna

- Att involvera ny teknik

- Att främja interpersonella och intergenerationella relationer

- Att använda konkreta pedagogiska metoder och verktyg

- Aktivt deltagande i utformningen av de intellektuella produktionern 


PRESENTATION AV TEATERMASKINENS VAL AV METOD TILL MOOC.

TRUTH MOTHERFUCKER / BERÄTTA SANNINGEN.

Berätta din sanning och vi kommer att lyssna.


Beskrivning av metod av Berit Engman.
Bakgrund/Introduktion:
Teatermaskinen utvecklar performativaprojekt som syftar till att ifrågasätta och integrera de sociopolitiska frågorna i vår tid. I detta perspektiv har dokumentärteatern varit ett framgångsrikt sätt att debattera ett samhälleliga frågor med publiken efter föreställningarna.


Under 2013 utvecklades metoden för att bestå av fler deltagare. Teatermaskinen har haft 3 månaders utbildning med 15 studenter. Det var ett samarbete med arbetslösförmedlingen i regionen.
Metoden är en utveckling från Teatermaskinens tidiga arbete med en serie monologer. Monologerna har skrivits främst av Johan Jönson och Berit Engman. Monologerna har skrivits utifrån sociala frågor som Teatermaskinen eller andra organisationer har funnit viktiga
att adressera. Till monologerna har manusförfattarna även genomfört en rad intervjuer med personer / organisationer relaterade till ämnena.

Ämnena har varit; arbetslöshet, -sexuella övergrepp på barn,

-barn i misshandelsförhållanden,-rasism, -miljön, -jämställdhet,

-kvinnorollen och glesbygdsfrågor. 


Hur kan man skriva ett teaterföreställning baserat på dokumentära vittnesmål?
Vi använder oss av ett antal frågeställningar som deltagarna ombeds svara på och kompletterar senare med vidare djupintervjuer för att uppnå det.


Syfte 

Målet/syftet med kursen är stärka den enskilda personens självkänsla så att han/hon/hen kan framträda i grupp och för andra människor.      Genom att tala i grupp och berätta blir det gestaltad verklighet både för den som berättar och för de andra deltagarna i gruppen. 

Den pedagogiska metoden är att delge för andra. Den är också ett sätt för deltagarna att vara gemensamma istället för att vara singulära. Att öppna sig för andra och kommunicera med andra skapar rumstrygghet och tillit.     Varje deltagare skall växa som person, kunna stå på scen och berätta sin livsberättelse eller någon annan deltagares livsberättelse. Därigenom skall deltagarna ges möjlighet att finna sina styrkor och sin plats i samhällsstrukturen, finna mod att söka utbildning eller arbete. Alla kan bidra. Grundinställningen är att alla kan stå på scenen om de får rätt förutsättningar. Men i de fall någon deltagare verkligen inte vill får de möjlighet att delta genom andra aktiviteter i produktionen: lära sig att sköta ljud, ljus, skapa scenografi, göra programblad, publikvärd. 


Beskrivning 

Inledande möten med gruppen. Samtal, inkännandeprocess. Empatiskt förhållningssätt. Identifiering av behov på individ och gruppnivå. Implementering av demokratiskt tänkande och arbetssätt. Intervjuer, Textarbete, samtal med deltagare individuellt och i grupp om vilka erfarenheter de har från skolan och det omgivande samhället, (utbildning, arbete, arbetsförmedling, försäkringskassan, kommunen) och deras sociala sammanhang (intressen, familj, vänner). För de nyanlända har det varit ganska svåra krigstrauma som gestaltats. 


Beskrivning av grupprocessen, ofta i kombination med någon övning, så att alla förstår det som händer i och genom gruppdynamiken. Grupp är ett kollektiv av enskilda individer för att uppnå gemensamma mål där var och en bidrar utifrån sina förutsättningar och sin personlighet. 

Ledarens uppgift är att analysera gruppens förutsättningar och att skapa sig en bild av hur gruppdynamiken ser ut för varje ny grupp: 


Att se alla.

Att se alla som personer.

Att se personer växa i en grupp.

Att alla har en viktig uppgift. 


Kursledarna erbjuder ett sammanhang där varje individ får lära känna sig själv och sina förmågor. Kursledaren tror på individen, ger verktyg till individen för att hon/han/hen ska känna att ett fullödigt liv är möjligt för denne. Kursledaren är gruppens fasta punkt som inte viker när individens och gruppens process av att öppna sig och delge till andra kan ta sig olika utryck, som misstro och konflikter, både inom sig själva och inom gruppen. 

Ledarens uppgift är avgörande. En del i processen är att ledaren utgår från sig själv för att driva processen framåt tillsammans med de som utgör gruppen. Ledaren är en organisk del i den framväxande processen. Som ledare kan man behöva kliva ur sammanhanget för att fatta de svåra besluten och att hjälpa till att lösa upp konflikter. Viktigt är att det kring gruppen finns ett antal andra kompetenta personer som ledaren kan föra samtal med om gruppen och grupprocessen. 

PolArts Circle - Teatermaskinen, Riddarhyttan

DOM 3 SÄSONGERNA HOS OSS

1. FEBRUARI 2017

SKRIVANDE

Under fem dagar i februari 2017 arbetade vi tillsammans med Nina, en trainee från Frankrike med skivar delen utav Truth motherfucker metoden.
Under dessa korta dagar fick Nina gå igenom alla stegen som ingår i processen med handledning utav Berit Engman en utav skaparna utav denna metod och på så sett skriva fram sin egen sanning, sin egen berättelse. För att hon inte skulle vara ensam i ett dela sin berättelse deltog även Olga som arbetar i projektet i skrivarprocessen.
Metoden innefattar allt från att svara på frågor som rör en och ens egen uppfattning om sitt liv och sin omvärld till djupintervjuer med ledaren och olika övningar för att skapa trygghet i gruppen.
Under dessa fem dagar filmade Elton Capani alla de olika delarna i processen som sedan är det som blivit materialet för vår första MOOC.
Trots att vi bara hade femdagar så avslutade vi denna period med att visa en work in progress för publik från Riddarhyttan.


MOOC 1 kommer snart att finnas tillgänglig.


2. FEBRUARI & MARS 2018

UPPSÄTTANDE

Under fem dagar i februari och Mars 2018 fortsatte vi arbetet med Truth motherfucker metoden, denna gång med fokus på iscensättande. Den här gången hade vi med oss tre trainees Saule från Litauen, Nina från Frankrike och Lorentzo från Italien.
Även denna gång med ledning utav Berit Engman och filmning utav Elton Capani.
De fick under dessa dagar snabbt gå igenom skriv delen utav metoden för att vi skulle ha ett material att jobba med i iscensättnings process. Detta följdes utav dramaövningar, låtskrivning, dans och att testa materialet på scen i olika konstellationer.
I slutet utav veckan kom även Jonas Engman in och arbetade med gruppen och pjäsen.
Även denna gång hade vi ett material att visa för folk här i byn.
Detta material är det som blivit MOOC 2. 


MOOC 2 kommer snart att finnas tillgänglig.


3. FEBRUARI & MARS 2019

AGERANDE

Under fem dagar i Februari och Mars 2019 fortsatte vi arbetet med Projektet Polarts circle och metoden Truth motherfucker tillsammans med två trainees Jurga från Litauen och Júlio från Portugal. Den här gången var fokuset lite annorlunda, vi ville under denna perioden beta testa vår första MOOC som fokuserar på skrivande, så Jurga fick några veckor tidigare de filmer som gjorts samt ett skrivet material från Berit och fick i uppdrag att under 2 dagar leda vår andra trainee i skrivarprocessen med allt vad det innebär. I slutet utav veckan då vi hade en kort utvärdering berättade hon att hon absolut kunde tänka sig att arbeta med den här metoden i olika grupper. Vi hann även under denna tid sätta ihop en kort föreställning som vi visade under ett event om projektet där deltagare från olika organisationer i byn närvarade. Där visades även en work in progress från en grupp som arbetat under hösten och våren med Truth motherfucker metoden på kulturreservatets folkhögskola. 


MOOC 3 kommer att filmas och klippas under våren och kommer att ha fokus på preformance. 
Teatermaskinen is an                        .

independent production company,                        .a touring company, a residency.                        ,

a work space and a platformfor life-long learning. We work in cooperation and with participation.We are a Quattro Helix Machine and a place in The Culture Reservation.

Teatermaskinen makes space.

GET IN TOUCH


Address:

Teatermaskinen, Skräppbo Skola

73091 Riddarhyttan


Phone: +46706811481

OPENING HOURS


Monday - Friday: 9.30am - 3pm

© Copyright. All Rights Reserved.